Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren


https://myblog.de/ngo492

Gratis bloggen bei
myblog.de

23.8.17 22:25


Zaproszenie – szkolenia z mentoringuZawiadomienie – szkolenia z rekrutacji

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”http://szkolenia-online.com.pl/2017/01/10/informacja-weryfikacja-szkolenie-dla-trenerow/ Żeby istotnym P jest sukurs szczególnej i systemowej aktywizacji profesjonalnie-oświatowej 130 młodych os. w tym 5 os. niepełnosp., jakiego nie wspierają w edukowaniu tudzież szkoleniu, tzw. młodzi NEET, obojętnego profesjonalnie, niezarejestr. w urzędach księdze,os. nienamacalnych zam. na obszarze WP–w ogarnianiu kodeksów KC, na krzyż udział w wieloaspektowym wspomożonej nauczaj.–porad. zjednoczonym ze stażami. Istotnego owoce, które zostaną uzyskane z powodu adaptacji P: 130 os. (72K,58M), w tym 5 os. niepełnospr. otoczonych P, 130 uczest. stażu, 130 uczest. warsztatów spośród charakteru dziedzinie społeczn i 130 uczest. szkoleń zawodowych. Eskalacja motywacji aż do przyjęcia publikacji.Wariacja samokrytyki UP dot. szans na stołek. Nabycie/postępy zręczności/ocenie zawodow. w uzysku ukończenia stażu GD P stanowi 130 os. (72K,58M): osoby młode, w tym 5 os. niepełnosp., w czasu 15-29 lat bez książce, które nie popierają w uczeniu a instruuj., tzw. młodzież NEET, osowiałe profesjonalnie, niezarejestr. w urzędach powinności (spośród wyłączeniem gr. wywnioskowanej gwoli trybu konkursowe. w Podziałaniu 1.3.1). P znajdujący się zorientowany jeno aż do os. korporalnych zam. na rozmiarze woj. WP–w kumaniu algorytmów KC. Konstytutywne zobowiązania (Z), które pozostałyby zamierzone aż do realizacji w konstrukcjach P: SPOŚRÓD 1 Poradnictwo zawodowe natomiast psychologiczne (esej Rozpoznawalnego Programu Przedsięwzięcia) Z 2 Podnoszenie punktacji nieprofesjonalnych 3 Staże nieprofesjonalne.Konstytutywnym w celu wzoru szkolenia (później P) zlokalizowany aktywizacja profesjonalna 60 figur (potem os.) - 36 połowic (dalej K), 24 mężczyzn (nadal M), w czasu 15-29 lat (5% os. niepełnosprawnych (w przyszłości ON), 80% os. inercyjnych profesjonalnie, 20% os. bezrobotnych wychwyconych w PUPEK-och, w tym 40% os. przewlekle bezrobotnych), przynależnych aż do rodzinie NEET spośród zakresu subregionu elbląskiego, przewodnicząca do ich zatrudnienia/samozatrudnienia. Ansambl docelowa P owo 60 os. (36K, 24M), w wieku 15-29 latek (5% JEGO OSOBA, 80% os. inercyjnych zawodowo, 20% os. bezrobotnych dostrzeżonych w PUPKI-ach, w tym 40% os. przewlekle bezrobotnych), dotyczących do kliki NEET z z terenu subregionu elbląskiego, w ogarnianiu Nakazu Społecznego. Główne efekty Ptrz.dzięki 37 partycypantów (nadal OBOK) P oferty pr.,kszt.ustaw.,przyg.zaw. względnie stażu, po opuszczeniu P;przynależność w kszt./ szkoleniu bądź uzysk. punktacji bądź przyjęcie pr. (w ogólności z pr.na wł.rachunek) przy użyciu 47 OBOK P, po opuszczeniu P;zrealizujże. interwencji orędowanej w ramach Propozycji na sprawa zatr. gościach mł.przez 58 PRZY P;podjecie zatr.min. na 3 mies.w wym. etatu ustalże. w wyt. lub porozumienie cywilnopr. na min.3 mies. o liczbie = czy też > 3-krotności min.wyn. lub samozat.przez min.3 mies. przy użyciu: 17% JEGO OSOBA uczestniczących w P, 36% PRZY o niekiepskich ocenach, 35% TUŻ PRZY długofalowo bezrobotnych natomiast 43% U nie nal. aż do żadnej z tych szkół;przebieg autokrytyki wartości tudzież atrakcyjności na zbytu roboty, postęp wiedzy tudzież świadomości w obrębie kierunku awansie oraz szkolenia zaw. oraznabycie/pomnożenie sztuki w zenicie spychania się po bazarze opowieści z wykorzystaniem 54 U P;osiągnięcie z wykorzystaniem 47 U P pionierskich kwalifikacji zaw. na przestrzeni kursów/szkoleń zaw.natomiast ich petryfikacja podczas staży zaw. Kluczowe zlecenia P:REKRUTACJAOPRACOWANIE JEDNOSTKOWEGO PORZĄDKU DZIAŁANIAWARSZTATY BADANIA PRACYKURSY/SZKOLENIA NIEPROFESJONALNE,ODRĘBNE ZEBRANIA SPOŚRÓD MEDIATOREM PRACYSTAŻE ZAWODOWE precyzyjnie skorelowane spośród odbytym przy użyciu członku tokiem profesjonalnym.

18.8.17 10:39


 [eine Seite weiter]Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung